تاریخچه کمپانی دی . آی . اس  اولین سازنده پیشرفته ترین سیستمهای کنفرانس در جهان که فعالیت خودر ا در سال  میلادی۱۹۵۲ در کپنهاگ آغاز نمو د   Informatiosteknik Scandinavia A/S  در دهه ۸۰ میلادی به مالکیت شرکت چند ملیتی اسکاندیناوی درآمد و اکنون پس از چند دهه فعالیت دارای ۸ دفتر نظارتی و ناحیه ای و قریب ۱۰۰ نمایندگی در نقاط مختلف جهان میباشد 

 آغاز فعالیت شرکت DIS- مراحل تست و راه اندازی اولین سیستم ترجمه همزمان در جهان - سال ۱۹۵۲ میلادی

 

 مجری پروژه های بسیاری در سطوح بین المللی بوده است که میتوان به برخی موارد اشاره کرد  .

 

 UNسازمان ملل متحد                                             ساختمان کمیسیون های اتحادیه اروپا (CD/CESE)

WHO سازمان بهداشت جهانی                               ساختمان مجلس دانمارک       

NATOسازمان پیمان آتلاتیک شمالی                   ساختمان مجلس بلژیک  

 و غیره ......