تلفن های تماس

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tajhiz Nama Sima Co

  تهران : خیابان جمهوری بین اسکندری و باستان نبش کوچه نفر پلاک 16 واحد 3 

Tehran,Iran   No:16 .Nafar , Ally . St. Jomhori  P.O. Box 1311885819

 

Tel: +98 21 - 66568765 - 66568766 - 66904417 - 66904418  66921693  66922149 - 66562890

Fax: +98 21-66594032

Email: info@tnsgroup.ir

tnsimaco@yahoo.com