ويدئو كنفرانس های سوني ژاپن

سيستمهاي كنفرانس فردي Personal desktop systems
 
   ‌كاربرد گستردة سيستمهاي ويدئوكنفرانس ،كمپانيسوني را برآن داشت تا تجهيزات خود را در دو مدل فردي ويژة دفتر‌كار، تا بهره برداريگروهي در سالنهاي بزرگ عرضه‌كند  .                                                    
PCS-XL55   و PCS-XG100/9DS  ، سیستم‌کنفرانس ‌فردی و یکپارچۀ سونی ، ابزار ایده‌آل شركت در ارتباط ‌گروهی برای مدیران ، در زمینه های گوناگون است.
یکپارچگی سیستم و برنامه ریزی نرم افزاری مناسب ، راه اندازی و کاربرد آنرا بسیار آسان نموده ، بطوریکه کاربر می‌تواند با استفاده از ریموت‌کنترل و فهرست انتخاب ، روند کنفرانس را به خوبی مدیریت نماید.
 
 
تجهیزات گروهي Group systems ,
 
     .
PCS-XG55و PCS-XG80P  , PCS-XG100/9DS سوني ،  سيستم‌هايي مناسب و ايده‌آل براي سالن‌هاي بزرگ ، اتاق هيئت ‌مديره ، و .‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌.‌. می باشند .
در اين مدل‌ها نحوة چیدمان و آرایش دوربین‌ها ، میکروفن‌ها و پردۀ نمایش و   MCU (Multipoint Control Unit مرکزی ، به سیستم امکان می‌دهد تا گروههای وسیعتري را در پایانه های مختلف(Multipoint) مدیریت نماید .  
 
تجهيزات‌ ارتباطي كنفرانس ،  با فرمت نمايشي  HD  يا   Full HD.  
 
تاكنون ، تجهيزات موجود ويدئو كنفرانس ، در ردة سيستم‌هايي با كيفيت تصويري Standard Definition ارائه ‌شده است.
كيفيت تصوير سيستم‌هاي كنفرانس‌SD ، معادل يا در عمل پائين‌تر از ميزان كيفيت تصاوير پخش تلويزيوني در اروپا با فركانس افقي 625 خط مي‌باشد. اين ميزان كيفيت در ويدئو كنفرانس ، ناشي از وجود فاكتورهايي نظير محدوديت پهناي باند شبكه و نيز بازدهي سيستم كدينگ تجهيزات مي‌باشد.
در مقابل ، تجهيزات تصويري با كيفيت برتر ) High Definition ) ، با بهره‌گيري از معيارهاي جديدكدگذاري و فناوري‌هاي  پيشرفته ، و افزايش ميزان فركانس افقيتصوير به 720 خط كيفيت آن به مقدار چشمگيري افزايش يافته‌است.
بدين ترتيب ، ويژگيهاي فوق و همچنين توانايي برقراري ارتباط دو طرفة نقطه بـه نقطه (Point-to-Point) ، يا چند نقطه‌اي (Multipoint) در بسترشبكة IP ، و نمايش آن به طريقة وايداسكرين HD ، از مشخصات    PCS – HG90Pسوني مي‌باشد .
عليرغم قيمت بالاي سيستم ، بدون شك كاربرد ويدئو كنفرانس با فرمتHDدر زمينه‌هاي گوناگون آموزشي ، پزشكي طراحي‌هاي گرافيكي و مهندسي و نيز هر جا كه بالاترين كيفيت تصويري مورد نظر است بطور روزافزون رو به گسترش مي‌باشد.
 
00
ارتباطات تجاری
پروژه های همکاری و جلسات تصویری
همکاری و کار از راه دور
مشاوره پزشکی
یادگیری و آموزش از راه دور
آموزش عالی
مصاحبه های صوتی و تصویری از راه دور
 
 
 

 

تالیف و ترجمه : شرکت تجهیز نمای سیما