سيستم ويدئو كنفرانس

ویدئو کنفرانس به شکل امروزی آن ، پدیده جدیدی نیست ، ابداع وپیدایش آن به حدود نیم قرن پیش بر می گردد. یکی از قدیمی ترین سیستم های ویدئو کنفرانس ، در قالب تلفن تصویری ، توسط شرکت AT&T ، درسال 1956 ابداع و هشت سال بعد یعنی در سال 1964 در نمایشگاه جهانی نیویورک برای اولین بار به معرض نمایش گذاشته شد .

 

 

 

ارتباط ویدئو کنفرانس و يك مكالمۀ سادۀ تلفنی ، کاملا شبیه یکدیگرند . با این تفاوت که شما هنگام برقراری ویدئو کنفرانس ، علاوه بر مشاهدة تصویر مخاطبین خود از راه دور ، شاهد رفتار و واکنش آنها در قبال نظرها و عقایدتان خواهید بود.

همچنین این روش امكان مبادلۀ اسناد و مدارک مربوط به دستور جلسات را در قالب فایلهای کامپیوتری ، و همچنين زمينۀ بحث در مورد آنها را براي طرفين به آساني فراهم مي‌نمايد. بطوريكه احساس می‌کنید که با مخاطبین خود در یـک اطاق ، حضـوری و  رو در رو ، در مورد مسائل مشترک گفتگو و تصمیم می‌گیرید .
ویدئو کنفرانس با استفاده از ویژگیهای بسیار مؤثر ارتباط تصویری ، به افراد کمک می‌کند تا هر چه سریعتر بدون پرداخت هـزینه و اتلاف وقت ، همایش های مهم و فوری در سطوح مختلف را برگزار کنند .   
سيستم ویدئوکنفرانس برای تشکیل جلسات افراد و گروهها در سالن های نسبتاً بـزرگ ، تا گـفتگوی دو نفـره از پشت میز کار مدیران طراحی و عرضه شده است . بدین ترتیب در فضايي مناسب ، توسط ويدئو كنفرانس تبادل اطلاعات و نظرات و تصميم گيري سريع بين افراد به راحتي انجام مي پذيرد .
مزاياي ويدئو كنفرانس  
ويـدئو كنـفرانس امـكان بـرقـراري ارتبـاط بين افـراد ، از مـكان هايي با فاصله هاي زماني ، از ده دقيقه پياده روي ، تا ده سـاعت پـرواز با هواپيما را به آساني فراهم مي‌نمايد. بدين‌ترتيب بدون نياز به رسانه ها و ابزارهايي نظير Email, Fax, ..از اين روش جهت افزايش بهره وري درحوزۀ فعاليت افراد و بهره گيري از مزاياي زير ، مي‌توان‌جلسات موفق و مطمئن را برگزار نمود .
كاهش هزينه ها ، با حذف سفرهاي طولاني ، صرفه جويي هزينه هاي اياب ذهاب ، اقامت و پذيرايي ...
افزايش بهره وري ، از طريق صرفه‌‌جويي زمان ، در سفرهاي طولاني و صرف آن در بهبود فرايند توليد .
استفادة مطلوب از منابع ، از طريق دسترسي فوري به اطلاعات و افراد كليدي سازمان .
بهبود ارتباطات ، در برقراري ملاقات هاي مكرر و سريع با افراد ، و در نتيجه تشريك مساعي بين آنها .
تأمين امنيت جاني افراد ، درپيشگيري از حوادث احتمالي ناشي از خطرهاي رانندگي وپرواز .
اتخاذ بهترين تصميم ، از طريق مشورت ، توافق و تصميم گيري جمعي همۀ افراد صاحبنظر .
مفاهيم پايه‌اي ويدئوكنفرانس
 
(IP v ISDN)انواع شبكه:   
عليرغم وجود و کاربرد گستردۀ شبکه‌های IPدرمؤسسات مدرن تجاری ، شبکه های اولیّۀ ارتباطی همچنان در سطح وسیعی از جهان مورد استفاده است . عمده ترین آنها ISDN( Integrated Services Digital Network )شبکه‌ای‌که برای ارسال صدا ، فاکس ، دست نوشته و انواع دیگر اطلاعات ، از طریق خطوط استاندارد تلفن ابداع و توسعه یا‌‌‌‌‌‌‌فته است .
ارتباط ويدئو كنفرانس در بستر شبکۀ IP .
اگر در انديشۀ تهيۀ سيستم ويدئو كنفرانس جديد ، و يا در فكر ارتقاء تجهيزات موجود خود هستيد ، دلايلی روشن و معقول ، شما را به انتخاب سيستم هاي مدرنتـر ، با استفاده از بستر انتقال IPتوصيه مي‌نمايد. به دليل حضور گستردۀ شبكه‌هاي استاندارد IP در اكثر سازمان ها ، بيمارستان ها ، دانشگاه ها و مراكز بازرگاني ... و همچنين هزينه هاي اندك زيرساخت اين شبكه‌ ها ، و نيز وجود تجهيزات جديد كه با پروتكل IPپشتيبانيمي‌شوند ، سرمايه‌گذاري در اين زمينه‌ كاملا توجيه پذير است .
اصول فناوري IP .
 IP زبان مشترک در اینترنت و شامل مجموعه‌ای از مشخصات فنّي پذيرفته شده برای ارسال صدا و تصویر و یا بستههای اطلاعاتی دیجیتال است‌ که،بین کامپیوترها و تجهیزات گوناگون مبادله میگردند. حضور گستردۀ شبکه های ارتباطی LAN در اغلب سازمان ها و مؤ سسات مدرن در سرتاسر دنیا ، و همچنین کاربرد و فراگیری IP در پيوندکامپیوترهای شخصی با اینترنت ، زمینۀ مساعد برای ارتباط ایدهآل ویدئو کنفرانس بین دو تا چندين نقطه در سراسر جهان فراهم شده است.


IP Address
پایانه ‌های ویدئوکنفرانس ، کامپیوترهای ‌شخصی ، سرورها ، و دیگر تجهیزات مرتبط با شبکه‌‌هایIP  برای اتصال به هم ، منحصراً از يك IP Address معمولا 10 رقمي (نظيرشماره تلفن‌هاي همراه) استفاده می‌كنند.                                                                              
                          
مقايسۀ سيستم كنفرانس حرفه‌اي و ارتباط   PC.
يك‌كامپيوتر PCمجهز به Web Cam، و  ‌تجهيزات‌حرفه‌اي و پيشرفتۀ كنفرانس ، وسايلي براي ارسال صدا وتصوير در يك شبكة داخلي و يا اينترنت محسوب مي‌شوند.گـرچه عملكرد ابزارهاي سادۀ Web Cam ، در مقايسه‌ با سيستمهاي پيشرفتۀ ويدئو كنفرانس ظاهرأ شبيه يكديگرند ، ليكن‌ تجهيزاتWeb Cam باكيفيت نازل و ارتباط فردي و نقطه به نقطه ، با تجهیزات‌كنفرانس‌حرفه‌اي با ظرفيت ارتباطيگروهي و چند نقطه و با كيفيت بالاي صدا و تصوير ، با قابليت تبادل Data، هرگز قابل قياس نمي‌باشند .